Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

kultowo
1466 a473 500
President of the United States Francis J. Underwood...

...And also Ronald Reagan
Tags: House of Cards

February 21 2017

kultowo
4276 5497
Reposted fromkrzysk krzysk

July 10 2015

kultowo
kultowo
7312 e10c
Reposted fromthinredline thinredline viavaltari valtari
kultowo
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
kultowo
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
kultowo

"Nie dajcie sobie, drodzy państwo, srać w duszę."

— Jerzy Stelmach

July 06 2015

kultowo
1492 7983
Reposted frompeper peper viaepi epi
kultowo
Potem wrócę do domu i będę żyć dalej. To naturalna kolej rzeczy. Trzeba nauczyć się z tym żyć.
— Kevin Brooks
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 04 2015

kultowo
kultowo
6220 4a6e 500

luzfosca:

Pierre Jahan

Louvre museum in Paris. Spring cleaning in the Great Hall, 1947.

Reposted fromlifeless lifeless viawhite-eyes white-eyes
kultowo
1332 d681 500
New York
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaepi epi
kultowo
Puść. Przestań się spinać. Uwolnij myśli. Wtedy rozwiązanie samo do Ciebie przyjdzie.
— Beata Pawlikowska
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 01 2015

kultowo
2389 1925
Reposted frommartynkowa martynkowa
kultowo
Damaged people are dangerous. They know they can survive.
— Josephine Hart
Reposted from1911 1911
kultowo
kultowo
Reposted fromhagis hagis vialeszekzukowski leszekzukowski
kultowo
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagosza gosza
kultowo
Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby cię stracił.
— K. Bromberg ‘Driven. Namiętność silniejsza niż ból’
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl