Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

kultowo
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
kultowo
4159 7196 500
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski

June 28 2015

kultowo
kultowo
Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy których się boisz.
— Rebecka Michaelson
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Reposted fromthebonapartiers thebonapartiers viadzony dzony
kultowo
5679 27d8
Reposted fromluvsick luvsick viadzony dzony
kultowo
9587 cef0 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaemciu emciu
kultowo
Pętam się pałętam, kluczę pomiędzy miejscem, gdzie mnie teraz już nie ma a miejscem gdzie mnie nie ma jeszcze.
— M. Świetlicki
kultowo
9073 d117
Reposted fromzimt89 zimt89 viajointskurwysyn jointskurwysyn
kultowo
0976 0ca5 500

magic-of-eternity:

Magic sky. Magic art. Magic painter.

kultowo
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
kultowo
kultowo
kultowo
kultowo
4532 77ce
Reposted fromgoaskalice goaskalice viavaltari valtari
kultowo
there must be some kinda way out of here
Reposted fromvaltari valtari

June 25 2015

kultowo

Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz...

— Stanisław Lem, Solaris
Reposted frommaybelater maybelater viaMatijaszek Matijaszek
kultowo
5883 d4e0
Reposted fromepi epi
kultowo
Drugich takich oczu jak Twoje, nie znajdę już nigdzie.
— Bezimienna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl